מספר טלפון


2773851 - 02 קיס ג'ורג' חנא סעד
2773853 - 02 סמיר ע'ריע'ורי סאבא ברהם
2773854 - 02 אליאס פרח אליאס ע'ריב
2773855 - 02 מטעם אראראת'
2773856 - 02 ע'ריבה עבדאללה סאלם אסחק
2773857 - 02 יוסף מחמוד חסן נצר
2773859 - 02 נביל ע'טאס ג'ריס סלאמה