מספר טלפון


2773920 - 02 מאג'ד עזיז מיח'אאיל בנורה
2773921 - 02 ג'ריס אליאס ג'ריס אבו אלזלף
2773922 - 02 סאמי אליאס עטא אללה הואש
2773924 - 02 ח'ליל אבראהים ח'ליל אסחק
2773925 - 02 סאאד נאג'י ג'ריס בנורה
2773926 - 02 ד'יב עטא אללה ד'יב אלפרארג'ה
2773927 - 02 ממדוח מחמד רשיד הנדי
2773928 - 02 ראאדה יוסף עיסא הארון
2773929 - 02 אלמצנע אלפני ללצב