מספר טלפון


2773930 - 02 אלמצנע אלפני ללצב
2773932 - 02 אבראהים מוסי עטא אללה ג'בראן
2773933 - 02 כארלוס ח'צ'ר ח'ליל קנואת'י
2773934 - 02 לויס מיח'אאיל לויס חג'אזין
2773935 - 02 מחמד אבראהים אחמד אבו עאמריה
2773936 - 02 מניר חנא עטא אללה אלחאיך
2773937 - 02 בסאם ג'ורג' בשארה אלשומלי
2773938 - 02 אכרם מיח'אאיל אנטון הלאל
2773939 - 02 חנא ח'ורי אלאטרש