מספר טלפון


2798091 - 02 מחמד דאווד רשיד אזחימאן
2798092 - 02 סלימאן פאאד סלימאן זאדה
2798093 - 02 סמיר פאאד סלימאן זאדה
2798095 - 02 מצטפא שחאדה מצטפא אדכידך
2798096 - 02 צדקי נט'מי צדקי רמוז
2798098 - 02 עאדל דאוד מוסא אלסנאוי
2798099 - 02 מחמד עבד אללה צאלח פטאפטה