מספר טלפון


2798460 - 02 נאאל אחמד מוסא זעאת'רה
2798461 - 02 אחמד מוסא מחמד זעאת'רה
2798462 - 02 רימא נמר עבד אלפת'אח ג'וילס
2798464 - 02 מחמד חסין עלי עליאן
2798465 - 02 ראאד עטא מחמד עסמאן
2798466 - 02 סנאה עטא עלי עסמאן
2798468 - 02 עבדאלמג'יד עבד אלעזיז עבד ח'ליל
2798469 - 02 רשדי עיסא עבד אללה שוכה