מספר טלפון


2798671 - 02 כרימה מחמד אבראהים ערום
2798674 - 02 מחמוד אבראהים חסין ג'פאל
2798675 - 02 מחמד עמר עלי צלאח
2798678 - 02 מחמד פהד מחמד חלביה