מספר טלפון


2798840 - 02 מדרסה אלעיזריה אלארסוד'כסיה
2798841 - 02 פארס סעדי אבו חמאד
2798843 - 02 סאמר ג'מאל עבד אללטיף אבראהים
2798845 - 02 מחמד ג'בר אבראהים ג'בר
2798846 - 02 דאווד ג'בר אבראהים ג'בר
2798847 - 02 נאיף עבד אלסמיע אלשויכי
2798848 - 02 שריף עצאם מוסי מצטפא
2798849 - 02 צלאח אלדין עבדאלמנעם אלשיח' קאסם