מספר טלפון


2798860 - 02 צאדק אסמאעיל עאבדין
2798861 - 02 סעיד מחמד אבראהים ג'בר
2798863 - 02 מחמוד טה ערפאת' אלנת'שה
2798864 - 02 אנעאם מחמד אמין אלמהלוס
2798865 - 02 עבדאלנאצר עטאאללה חמד
2798868 - 02 צלאח עבדאלמנעם קאסם
2798869 - 02 פראס עבדאלוהאב מחמד אלמהלוס