מספר טלפון


2798890 - 02 ג'מעיה אלמלג'א אלח'ירי אלארסוד'כסי
2798892 - 02 נאצר מנצור סמור אבו רידה
2798893 - 02 פאיז ח'ליל אבראהים רביע
2798895 - 02 מרוה נאצר מחמוד ג'עפר
2798896 - 02 ח'אלד עבדאלהאדי עלי עיאד
2798898 - 02 בסאם חמודה ת'ופיק אלבכרי
2798899 - 02 בסאם חמודה ת'ופיק אלבכרי