מספר טלפון


5334601 - 02 פומבן קובי
5334602 - 02 צבי נעם ונורית
5334603 - 02 מגנזי גוון
5334606 - 02 (פקס) לגעת במשי ס א ל בע"מ
5334607 - 02 מרידן יקותיאל ואורית