מספר טלפון


5334731 - 02 איש שלום טל ומירב
5334733 - 02 רוקח דוד
5334734 - 02 סקורי רחל ויצחק
5334735 - 02 טרופ ד"ר הלל ואביבה
5334737 - 02 אבו קטיש פאוזה
5334738 - 02 מנזלי סטלה (אסתר) ויהודה
5334739 - 02 אזוף רנה וראובן