מספר טלפון


5334870 - 02 עמיצור גיורא
5334871 - 02 פקס) מרכוס) ג'רלד דוד
5334872 - 02 מכון בית דוד
5334873 - 02 דבורית חיים
5334874 - 02 צור אתי ואלי
5334875 - 02 שר גלילה ומוטי
5334876 - 02 קורונה יגאל ואילנה
5334877 - 02 יוסף זלצר
5334878 - 02 גבעון דני