מספר טלפון


5353911 - 02 דוד גלית
5353912 - 02 פרידמן קלונימוס ורות מורה דרך
5353913 - 02 שלמה לוי
5353914 - 02 משה שמחוני שמאות מקרקעין
5353916 - 02 אלקן בע"מ
5353917 - 02 מנילוביץ בוריס
5353918 - 02 משה ברכה והרצל
5353919 - 02 בלישה שלמה