מספר טלפון


5363472 - 02 יהושוע לאה
5363473 - 02 יפה חיים ואודט
5363474 - 02 דעבול בנימין וחני
5363476 - 02 מסגריה תברואן מזכירות מזכירות מנהל התחזוקה
5363476 - 02 נגריה מסגריה תברואן מזכירות מזכירות מנהל התחזוקה
5363477 - 02 סולמן מרפאת שניים
5363478 - 02 מ קי נהול ופקוח