מספר טלפון


5386051 - 02 קיוואק דוד
5386052 - 02 וובר אליעזר חיים
5386053 - 02 עזרי בנימין
5386054 - 02 גולומב נפתלי וחיה
5386055 - 02 רייך שמואל
5386056 - 02 שטרלינג הלן ודוד
5386057 - 02 וידר ליפא ויפה
5386058 - 02 איינשטטר אהרן
5386059 - 02 גפנר אביש ורבקה