מספר טלפון


5386130 - 02 בורד אהרן וחוה
5386132 - 02 שיינברגר יוסף שרגא ודבורה
5386133 - 02 מילר זאב
5386134 - 02 צימרמן רחל ושבתאי
5386135 - 02 רוזנגרטן יצחק
5386136 - 02 פישל יעקב ומלכה
5386137 - 02 רסין זאב
5386139 - 02 שיש פנחס וחנה