מספר טלפון


5386350 - 02 שטיין ד"ר דוד יונתן ויהודית רחל רופא כללי
5386351 - 02 סטפנסקי מרים
5386354 - 02 מאירזאהן יחזקאל ומנוחה
5386355 - 02 זיגלמן יצחק יוסף
5386356 - 02 דוידוביץ אהרן ויהודית
5386357 - 02 לפה יצחק
5386358 - 02 מילר יצחק
5386359 - 02 מאיר קאליש