מספר טלפון


5386671 - 02 חדוה ומשה מעונם
5386672 - 02 צאודר יוסף ואסתר
5386673 - 02 מילר יצחק ורבקה
5386674 - 02 וייספיש אשר וציפי
5386675 - 02 פריד דינה
5386676 - 02 בלייברג נחמיה קבלן בנין
5386677 - 02 פרנבך זינדי
5386678 - 02 פרקל חיים
5386679 - 02 ביאלי שמואל יצחק ולאה