מספר טלפון


5386730 - 02 אליסיאן שרה
5386731 - 02 גולדשטיין שמואל
5386732 - 02 נוסבוים רפאל ורבקה
5386733 - 02 פוגל פנחס ורחל
5386734 - 02 קורנבלוי אשר זעלוג
5386736 - 02 ברג יעקב וברינה
5386737 - 02 גוטליב ארי ליב ופערל
5386738 - 02 אדלר עקיבא
5386739 - 02 סלוביק שמואל ושרה