מספר טלפון


5386740 - 02 פרקש דני
5386741 - 02 אזל זאב
5386743 - 02 ריזל ציונה ומשה
5386744 - 02 חפץ חיים ד"ר רופא שיניים
5386745 - 02 יעקב ורחל גולדברג
5386748 - 02 פרדס משה וחוה
5386749 - 02 אלטוסקי ישראל