מספר טלפון


5386920 - 02 לוי ברוך וגיטה
5386921 - 02 שנקיס בע"מ
5386922 - 02 לוין חיים נחמן
5386924 - 02 וייץ יואל
5386925 - 02 פרידמן נחום
5386926 - 02 זייבלד רחל צבי"א מוהל
5386927 - 02 דוד ואלישבע שולביץ
5386928 - 02 דוידוביץ יצחק ובלה
5386929 - 02 פרידמן דוד