מספר טלפון


5702310 - 02 סיידוף יצחק
5702312 - 02 יעל ודב כגן
5702315 - 02 (פקס) ירושמם חברה לשיווק מוצרי בטחון בע"מ
5702317 - 02 אלקיים נאוה
5702319 - 02 טמקין זאב