מספר טלפון


5702852 - 02 אלקלעי אופיר
5702853 - 02 שמעוני נורית ויאיר
5702854 - 02 עבד אלרחמאן עלי ובשאר
5702857 - 02 מזרחי אלון ואורה
5702859 - 02 פרידמן מנחם