מספר טלפון


5806580 - 02 למברגר שמואל
5806581 - 02 בן יוסף ישראל חיים
5806582 - 02 קיפור לימור
5806583 - 02 ורנר חנה ואשר
5806584 - 02 ביטון מנשה
5806585 - 02 שומנפלד יוסף
5806586 - 02 גבירר שמואל ומאת
5806587 - 02 דסיאטניק ויטלי