מספר טלפון


5810140 - 02 גוטרמן אריה
5810141 - 02 עביד משי גמיל
5810142 - 02 חמוז יוסף
5810143 - 02 בביוף אברהם ולאה
5810144 - 02 מחסן טהה
5810145 - 02 עמר מוחמד שיחא
5810146 - 02 חזות רחל ודני
5810147 - 02 שור מרים
5810148 - 02 גרינברגר יעקב
5810149 - 02 שטראוס אברהם ופסיה