מספר טלפון


5814050 - 02 דאידי מוחמד
5814051 - 02 גרייב שפיקה
5814053 - 02 אבו חדר רזי איברהים
5814054 - 02 הוכרמן יצחק
5814055 - 02 עבד רזק עבדלטיף
5814056 - 02 כהנא ברכה
5814058 - 02 איטה רוסק