מספר טלפון


5814570 - 02 בנימין וליאורה מילר
5814572 - 02 מכבסת אדומים
5814574 - 02 בולק משה יעקב ורחל
5814575 - 02 יובל השכל
5814577 - 02 מעונו וינמן הרב צבי פרקליט רבני ושמאי מקרקעין
5814578 - 02 כוכבי פזית
5814579 - 02 ליפשיץ פנחס ונחמה