מספר טלפון


5814891 - 02 תותח יוסף
5814892 - 02 שרעבי מיכאל
5814893 - 02 אבו חומוס אסמאן
5814894 - 02 זיק אדיר במאי
5814895 - 02 שלום יוחנן
5814896 - 02 גוליס סמיר
5814897 - 02 גד אבוקסיס
5814898 - 02 בלונדר רפאל
5814898 - 02 מילער אליעזר