מספר טלפון


5819010 - 02 אחמד פאיז אבו סנינה
5819011 - 02 מסאלמה נאיל
5819012 - 02 ראיד חזינה
5819013 - 02 קליין אפרים ופרידה
5819014 - 02 ילין ראובן
5819015 - 02 רמי ואורה פרי
5819016 - 02 שפירא הרב אביעזר ויראת
5819017 - 02 סמואל מלכה ויצחק
5819019 - 02 גוטליב אברהם ושולמית