מספר טלפון


5819070 - 02 מזרחי מזל
5819071 - 02 נוימן רבקה
5819072 - 02 הלוי יונתן ותמר
5819073 - 02 לויזון רואי
5819074 - 02 שומוגי (קלרה (שרה
5819075 - 02 מרקס איסי כלכלן ופלורנס
5819076 - 02 סטמפל לייב
5819077 - 02 וינברג יהודית ושלמה
5819079 - 02 לוי אברהם ואוה