מספר טלפון


5819101 - 02 בית הכנסת חג'י אדוניהו הכהן
5819102 - 02 שוורץ מיכל וחיילה
5819103 - 02 מרום עובדיה ואורה
5819105 - 02 לוי ליאון ורבקה
5819106 - 02 צייטלין ננסי
5819107 - 02 ישועה חיים
5819108 - 02 אריה נעימה אורה ושמחה