מספר טלפון


5819130 - 02 שיינברגר יצחק שלמה
5819131 - 02 גרוס צבי
5819132 - 02 אלאיובי אמל
5819133 - 02 קרייזר מרים
5819135 - 02 מזרחי מיכאל
5819136 - 02 קופלניצקי ילנה
5819137 - 02 מצא יהושע ח"כ
5819138 - 02 ויצמן דניאל
5819139 - 02 סבאג גאלב