מספר טלפון


5819140 - 02 גלס מרטין ומלכה
5819141 - 02 פור אהרן צבעי
5819143 - 02 שטיינברג חנה ופרופ' מנחם
5819144 - 02 ריטר שרה
5819145 - 02 האדר זולטאן
5819146 - 02 הרלנד ד"ר מרוין
5819147 - 02 קופלוביץ לאה ויעקב
5819148 - 02 אגודת נשים מוסלמיות
5819149 - 02 סליבקין בנימין