מספר טלפון


5819160 - 02 עובדיה אברהם ואסתר
5819161 - 02 כהן בנימין ורחל סוחר מכוניות
5819163 - 02 רוזנבלט זיוה ואברהם
5819164 - 02 בן מלך משה ותקוה
5819165 - 02 כהן טליה
5819166 - 02 אורנשטיין סימה רחל
5819167 - 02 בוטון חיה ושלמה
5819168 - 02 אבו ניע כאמל
5819169 - 02 טשרנפסקי פנחס (פיליפ) וטוני