מספר טלפון


5819180 - 02 לוי רפי
5819181 - 02 ברודר דוד
5819182 - 02 פייביש ד"ר טאודור רופא שיניים
5819183 - 02 שוויקי ארוה
5819184 - 02 חורי נאצר
5819186 - 02 בוסי שמריהו וברכה
5819187 - 02 עמור מוחמד
5819189 - 02 עשת שולי ויהושע