מספר טלפון


5819201 - 02 צמח שולמית ויעקב
5819202 - 02 גולדאפפל אלכסנדר ושרה
5819203 - 02 גולנזר צבי ואביטל
5819204 - 02 גוטמן ג'סי
5819205 - 02 (פקס) אתנחתא (פקס) אורנים חברותה (פקס) בית עלם
5819206 - 02 עוזרי מרים ועזרא
5819207 - 02 מזר יונה
5819208 - 02 שבו יעקב וקרלה