מספר טלפון


5819220 - 02 אדלר ברוך
5819221 - 02 מאה שערים
5819224 - 02 שליט מאיר ויהודית
5819225 - 02 הלוי יצחק יחיאל וגאולה
5819226 - 02 ארנוולד יחזקאל קבלן לעבודות חשמל
5819227 - 02 אונגר ארנה ובנימין
5819228 - 02 עצמון זאב ויהודית
5819229 - 02 בעריש איינהורן