מספר טלפון


5819231 - 02 עבדאל נבי שאקר
5819232 - 02 מוסאי מאירה
5819235 - 02 מילר דבורה
5819236 - 02 כהן רחמים ורחל
5819237 - 02 שטרית עליזה
5819238 - 02 משהיוף בנימין
5819239 - 02 גוטקין אלה