מספר טלפון


5819240 - 02 אסראפי עבד אלפתאח
5819241 - 02 אבו חדיר ואדיחה
5819242 - 02 אורפניאן שלמה מספרה
5819243 - 02 שיפמן כרמלה ופנחס חשמלאי
5819244 - 02 גורדון אלי ורינה
5819245 - 02 שמש אביגדור ובלה
5819247 - 02 כהן מאיר ועליזה
5819248 - 02 יעל קמחי
5819249 - 02 ג'ולני ראג'ב איבר