מספר טלפון


5819260 - 02 ארשנסקי ישעיהו ואידה
5819261 - 02 וייס שרה
5819262 - 02 אבו חדיר יוסף
5819263 - 02 איזנברג אשר ונחמה
5819264 - 02 אוביץ מרדכי
5819265 - 02 דיסיני הטורה
5819266 - 02 בית מאירסדורף הנהלה
5819266 - 02 קבלה בית מאירסדורף הנהלה