מספר טלפון


5819310 - 02 נובוגרוצקי אלחנן
5819311 - 02 אייזנבך אברהם וצפורה
5819312 - 02 ממחמד עלי מאקס מוחמד
5819313 - 02 עדן איילה
5819314 - 02 מעברי רפאל ומרדכי
5819315 - 02 ועג מנחם וחנה
5819316 - 02 קרן יער חנה ודב
5819317 - 02 גודה סעיד עלי
5819318 - 02 מילר מאיר ולאה
5819319 - 02 מסיקה דבורה וקלוד