מספר טלפון


5819320 - 02 זילביגר פרימט
5819321 - 02 ולס זליג ושרה
5819322 - 02 בית ספר עיסוויה לבנים
5819323 - 02 שגב סטלה וזאב
5819324 - 02 פינקל לב וסגלוביץ אלה
5819325 - 02 כהן משה
5819326 - 02 עליאן דאוד
5819327 - 02 ג'ולני מונה
5819328 - 02 וולף מיכל
5819329 - 02 ויינשטיין ד"ר משה ואורבך ד"ר שלמה רופאים