מספר טלפון


5819350 - 02 אברמסון חנה
5819351 - 02 וינשטוק מרדכי יוסף
5819353 - 02 דואק יהודית
5819354 - 02 רוזנר מרגרטה
5819355 - 02 דיוויס דניאל
5819357 - 02 טרבלסי עזרא וחנה
5819359 - 02 אורבך אמנון והנלור