מספר טלפון


5819360 - 02 יוסף מרטון
5819361 - 02 מחבר ראובן ותמר
5819362 - 02 בנזנו דוד וצפורה
5819363 - 02 מחמד מוסטפה זריפה זריפה
5819364 - 02 טאהה אוסמה
5819365 - 02 רבינוביציי ספיבק ורוזיטה
5819366 - 02 חיימוביץ שלמה
5819367 - 02 לאבדיין מאגיד
5819369 - 02 שפירא רחל