מספר טלפון


5819380 - 02 דוידוביץ חיים צבי ונחמה
5819382 - 02 כהן פרץ ובילה
5819383 - 02 רבי דוד
5819384 - 02 בכר אתי
5819385 - 02 סימן טוב אריה ועליזה
5819386 - 02 לוין צילה ואברהם עתונאי
5819387 - 02 תמים עסאם