מספר טלפון


5819391 - 02 זילבר יצחק
5819392 - 02 ברמץ שלמה ויפה
5819393 - 02 חמד נארימאן
5819394 - 02 מרגלית נעמי ודוד
5819395 - 02 שישיא גבריאל
5819396 - 02 מאירוביץ שמואל
5819397 - 02 קנפלמכר יוסף ומנוחה
5819399 - 02 שיך עלי פאתנה