מספר טלפון


5819410 - 02 אייכלר מנשה ורבקה
5819411 - 02 חורמדלי ג'יין ויעקב
5819412 - 02 רוטמן דינה
5819413 - 02 פרידמן יוכבד ושמואל
5819414 - 02 זמיר חוה ועודד
5819415 - 02 בר נחום יהושע ועידית
5819416 - 02 קוזניץ מאיר
5819417 - 02 איבס רבקה ומרדכי
5819418 - 02 סופר ראובן ותמר