מספר טלפון


5819420 - 02 עוודיטללה פוזייה
5819421 - 02 וירצברג אלחנן
5819422 - 02 גולדשמידט נתן ואיסיה
5819423 - 02 טופר נחמה וחיים
5819424 - 02 מילנוב מאירה ויצחק
5819425 - 02 משי ישראל ורחל
5819426 - 02 צ'טאס מרקוס ונלי
5819427 - 02 אבו זניד זיאד
5819428 - 02 אריז אריה
5819429 - 02 ז'רר ורבקה כהן