מספר טלפון


5819430 - 02 יעקבשווילי בוריס ולמרה
5819431 - 02 בר לביא ארמן ורימה
5819432 - 02 וייס בצלאל
5819433 - 02 גבאי אסתר ויחזקאל
5819434 - 02 קני טל דורית והרי
5819435 - 02 אבו שחאדה סלאח עלי
5819436 - 02 יצחקי יעקב ושרה
5819437 - 02 עלי שחדא מוסא
5819438 - 02 שבח דוד צורף כסף
5819439 - 02 פלץ מרדכי