מספר טלפון


5819480 - 02 שיחה מחמד אחמד עותמן
5819481 - 02 שטרן שמחה בונס
5819482 - 02 זלום חנאן
5819483 - 02 אבו יצחק יעד
5819485 - 02 כהן מרדכי חשמלאי מוסמך
5819486 - 02 לייבוביץ בן ציון
5819487 - 02 במברגר שלמה
5819488 - 02 בר עם שמואל ואביבה
5819489 - 02 חיון נתנאל שמחה ויחיאל